Baka-Anime.com ดูอนิเมะออนไลน์ฟรี พากย์ไทย ซับไทย ตอนใหม่ล่าสุด

ดูอนิเมะออนไลน์ฟรี พากย์ไทย ซับไทย ตอนใหม่ล่าสุดToriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 จบ [พากย์ไทย] 247

เรื่องย่อ

เปิดเรื่อง Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ปี1-3 พากย์ไทย โลกสีฟ้า มีอาหารมากมาย ทั้งบนฟ้าและในน้ำ วัตถุดิบประหลาดและความมหัศจรรย์ของอาหารจนเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเมือ 600 ปีก่อน แต่แล้วสงครามอันยาวนานได้จบลงด้วยชุดอาหารมายาของนักล่าอาหารอาคาเชีย ของหวานมายา ที่ทำให้สงครามจบลง และเข้าสู่ยุครุ่งเรื่องของอาหาร และการค้นพบ แมงกระพรุนมายา ที่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ ไม่มีวันตายและสัตว์ที่กินมันเข้าไปสามารถวิวัฒนการได้ จนไปสู่การปลูกถ่ายเซลล์ของอาคาเซีย

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 จบ [พากย์ไทย]

ดูการ์ตูนเรื่อง Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 จบ [พากย์ไทย]
WATCH ONLINE & DOWNLOAD


Toriko โทริโกะ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Toriko โทริโกะ ตอนที่ 144 จบ พากย์ไทย

 ###  ติดตามกลุ่มได้ที่นี่ ###
https://www.facebook.com/groups/127030601181180/

ป้ายกำกับ

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 จบ [พากย์ไทย] | อนิเมะพากย์ไทย | อนิเมะจบแล้ว |

แฟนเพจ

สมาชิก
สมัคร
มาแรงรอบ 7 วัน
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย/ซับไทย
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย/ซับไทย
โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเห
279
InuYasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน ตอนที่ 1-167 จบ [พากย์ไทย]
InuYasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน ตอนที่ 1-167 จบ [พากย์ไทย]
อินุยาฉะ ลูกครึ่งจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่กับมนุษย์ ผู้ต้
149
Kuroshitsuji (Black Butler) คนลึกไขปริศนาลับ ภาค 1-3+OVA [พากย์ไทย/ซับไทย]
Kuroshitsuji (Black Butler) คนลึกไขปริศนาลับ ภาค 1-3+OVA [พากย์ไทย/ซับไทย]
พ่อบ้านปีศาจ เรื่องราวกล่าวถึงตระกูลแฟนทอมไฮฟ์ตระก
122
Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค1-4 จบ [ซับไทย]
Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค1-4 จบ [ซับไทย]
โอโนดะ ซากามิจิ นักเรียนหนุ่มปีหนึ่ง ขี่จักรยานไปย
76
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน ภาค1-2 จบ [พากย์ไทย/ซับไทย]
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน ภาค1-2 จบ [พากย์ไทย/ซับไทย]
ผ่านมาได้หลายร้อยปี เหตุการณ์ที่ผ่านมามนุษย์ได้ถูก
74
Shingeki! Kyojin Chuugakkou มัธยมไททัน ตอนที่ 1-12 จบ [พากย์ไทย/ซับไทย]
Shingeki! Kyojin Chuugakkou มัธยมไททัน ตอนที่ 1-12 จบ [พากย์ไทย/ซับไทย]
เอเลน ผู้ที่เเค้นไททันเ็นอย่างมาก เพราะไททันพากอัน
37
ป้ายคำค้นหา
Naruto Rock Lee นารูโตะร๊อคลี กับก๊วนนินจาสุดป่วน ตอนที่ 1-51 จบ [พากย์ไทย] | Kuroko no Basket คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต ภาค1-3 จบ [พากย์ไทย] | Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่ 1-277 พากย์ไทย/ซับไทย | Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 จบ [พากย์ไทย/ซับไทย] | Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 จบ [พากย์ไทย] | Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 1-101 จบ [พากย์ไทย] | Shingeki! Kyojin Chuugakkou มัธยมไททัน ตอนที่ 1-12 จบ [พากย์ไทย/ซับไทย] | InuYasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน ตอนที่ 1-167 จบ [พากย์ไทย] | Katekyo Hitman REBORN! ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! ตอนที่ 1-203 จบ [พากย์ไทย] | Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1-148 พากย์ไทย/ซับไทย | Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 จบ [พากย์ไทย] | Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 จบ [พากย์ไทย] | Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 1-60 [จบ] พากย์-ไทย | โอตาคุน่องเหล็ก | Yowamushi Pedal | Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค1 | Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค2 | Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค3 | Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค4 | Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ภาค1-3 จบ [ซับไทย] | Yowamushi Pedal-Grande Road | Yowamushi Pedal-New Generation | Yowamushi Pedal-Glory Line | Season1 | Season2 | Season3 | Season 4 | Yowamushi Pedal:Re:RIDE | Yowamushi Pedal:Re:ROAD | Yowamushi Pedal:The Movie | Yowamushi Pedal:Spare Bike | Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน ภาค1-2 จบ [พากย์ไทย] |